Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

powstanie i misja Stowarzyszenia

Stowarzyszenie  Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zostało powołane do istnienia 16 maja 2016 roku. Jego celem jest wspieranie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie m.in. poprzez upowszechnianie wiedzy o aktualnej ofercie naukowo-dydaktycznej  tej Uczelni oraz przyczynianie się do organizacji np. odczytów, konferencji, seminariów, obozów naukowych, dni skupienia i pielgrzymek, a także prowadzenie działalności wydawniczej.  Statutowym celem Stowarzyszenia jest też pozyskiwanie środków finansowych dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

 

Statut Stowarzyszenia oraz deklaracja członkowska

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021