Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

klauzula poufności

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ UPJPII (SAIP UPJPII)

Dot. obowiązku informacyjnego w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z członkostwem w SAIP UPJPII jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół UPJPII, z siedzibą ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków, email:  saip@upjp2.edu.pl;

  1. Państwa dane będą przetwarzane w związku z wyrażoną przez Państwa zgodą, potrzebami statutowymi i organizacyjnymi SAIP UPJPII oraz w niezbędnych przypadkach do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  2. podanie danych osobowych (imię nazwisko, adres, telefon, adres email, etc.) jest dobrowolne i związane jest z nabyciem członkostwa w SAIP UPJPII. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora danych może skutkować odmową przyjęcia w poczet członków SAIP UPJPII;  
  3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  4. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania;
  5. odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora oraz ewentualnie podmioty przetwarzające na zlecenie administratora wyłącznie celem realizacji zadań statutowych;
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania członkostwa w SAIP UPJPII a także przez okres po jego ustaniu zgodnie z wymaganiami przepisów prawa w zakresie przechowywania dokumentacji;
  7. przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich stosowania;
  8. w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

Zarząd SAIP UPJPII

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021